Entradas populares

lunes, 1 de junio de 2015

El dibuix infantil

Avui anem a parlar del dibuix infantil i les seves etapes.

L'infant, a través del dibuix, expressa les seves emocions i sentiments i aprén a controlar els seus estats d'ànim. Es tracta de la primera representació que realitza  del món que l'envolta, de la realitat i a mesura que va creixent també va desenvolupant la seva capacitat per dibuixar, gràcies als canvis i processos que pateix la psicomotricitat fina entre altres.


1. Estadi motor o del gargot (1-2 anys)
En aquest estadi es va incrementant la coordinació, de manera que l’acció es torna la base de la representació. A més, el moviment del traçat és generalment del tot el braç, cosa que fa experimentar al nen o nena amb moviments horitzontals o circulars. Aquest tipus de gestos són totalment espontanis. És una mica més tard quan el nen o la nena s'anticipa a allò que realitza espontàniament, és a dir, pensa i diu que vols dibuixar abans de fer-ho.


2. Estadi representatiu

Dins aquest estadi trobem dos subestadis:
 
Realisme subjectiu (2-4 anys)
En aquesta etapa el nen es preocupa molt més pel resultat i el seu traçat. Així doncs, desenvolupa una millor coordinació oculo-manual, ja que vol seguir la mà tota l’estona per tal de comprovar el resultat del seu dibuix. En aquesta etapa s'observa que l'infant té una intencionalitat més gran de comunicació i expressió. Realitza obres amb significat afectiu per ell.

Realisme conceptual (4-7 anys)
Aquí ens trobem amb una perfecció de l'obra i molt més apropada a la realitat.


Així doncs, posant el següent exemple, a quina etapa diríeu que pertany aquest dibuix??


Pertany a un infant de 5 anys i es troba en l'estadi representatiu, més concretament en el realisme conceptual. Observeu com el dibuix s'apropa molt a la realitat de manera que hi ha una gran relació intel·lectual amb la realitat, i vol perfeccionar la representació.
  

No hay comentarios:

Publicar un comentario